web analytics

Sosyal Yardım Programları

0

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uyguladığı sosyal yardım programları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bir nebzede olsa nefes almalarını sağlamak amacı ile yapılan maddi veya gıda destekleri ile işlevselliğini devam ettirmektedir. Peki bu yardımlar nelerdir, kimler faydalanabilir. Aşağıda tabloda belirtilmiştir.

Yardım TürüYardım ProgramıKapsamıBaşvuranKimler FaydalanabilirEvrakTutarÖdeme Dönemi
AİLEDoğum Yardımı 15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır.Başvuru önceliği annenindir. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı ya da sağ olmaması halinde, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılır.Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleriDoğum Yardımı Başvuru DilekçesiBirinci çocuk için 300 TL 
İkinci çocuk için 400 TL
Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL 
Ödemeler tek seferliktir.
AİLEÇoklu Doğum Yardımı Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir.Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilciHane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (1.833,45 TL) az olan hanelerTC Kimlik Kartı400 TLÖdemeler  her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLEEşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım ProgramıHanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlarSon resmi nikahlı eşini kaybetmiş  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlarTC Kimlik Kartı1000 TLÖdemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLEÖksüz ve Yetim Yardımı 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası  veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır.Anne vefat etmiş ise  baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişiAnnesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi  çocuklarTC Kimlik Kartı600 TLÖdemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLEAsker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım ProgramıVatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal
güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi
olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülür.
Evli ise eşi, bekar ise anne veya babasıAsker evli ise eşi, bekar ise anne veya babasıTC Kimlik Kartı800 TLÖdemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLEAsker Çocuğu Yardımı Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç
sahibi olup babası askerde olan çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır. 
Asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişiSosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç
sahibi olup babası askerde olan çocuklar
TC Kimlik Kartı350 TLÖdemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLETerör Zararı Yardımları Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından yardımlar yapılmaktadır.18 yaş üstü aile bireyiİkamet ettiği yerde terör olaylarından etkilenen vatandaşlar ile terör olaylarından dolayı göç etmek zorunda kalan vatandaşlarTC Kimlik KartıHane başı aylık azami 1.200 TL Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
AİLEAfet-Acil Durum Yardımları Afet ve acil durum hallerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşlarımızın gıda, giyim, barınma vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmaktadır.18 yaş üstü aile bireyiAfet ve/veya acil durum halinden etkilenen vatandaşlar (Olayın meydana geldiği tarihten itibaren ilk bir ay içerisinde muhtaçlık koşulu aranmaksızın)TC Kimlik KartıAcil ve temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince ihtiyaca göre belirlenmektedir. Durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.
AİLEİşe Yönlendirme Yardımı3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen sosyal yardım yararlanıcılarıİŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcısıİŞKUR aracılığı ile işe yönlendirildiği bilgisi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yararlanabilir. TC Kimlik KartıSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10’una kadar yardım verilmektedir.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
AİLEİşe Başlama Yardımı3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen  ve sosyal güvenceli bir işe yerleşen sosyal yardım yararlanıcılarıİŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarından sosyal güvenceli bir işe başlayanlarBütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemede, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen sosyal yardım yararlanıcıları 60 gün içerisinde yararlanabilir.TC Kimlik KartıBrüt asgari ücretin 1/3’ ne karşılık gelen tutar. Aynı yıl içerisinde bir defa yararlanılabilir.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
AİLEŞehit Yakınları ve Gazilere Yönelik YardımlarŞehit yakınları ve gazilere, sosyal güvenlik ve muhtaçlık durumlarına bakılmaksızın temel ihtiyaçları doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından süreklilik arz etmeyen (barınma yardımları hariç) yardımlar yapılmaktadır. (Barınma yardımı başvuruları, barınma yardımlarına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.)18 yaş üstü şehit yakını ya da gaziŞehit yakınları ve gazilerTC Kimlik KartıSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
AİLEVefat Yardımı3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve 15 Nisan 2022 tarihi
ve sonrasında yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına
yönelik yardım programıdır.
Bütünleşik Sistemde kayıtlı
ve 3294 sayılı Kanun kapsamında olan haneler tespit edilerek vefat eden kişinin hanesindeki bir yakınına Vefat Yardımı yapılmaktadır.
Bununla birlikte, vefat eden kişinin bir yakını tarafından da “Ölüm Belgesi” sunulmak şartıyla yardım başvuru süreci
başlatılabilmektedir.
Yakınları vefat eden 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Türk
vatandaşları
T.C. Kimlik Kartı
Kişi kendi başvuru yapacaksa yakınına ait Ölüm Belgesi
1062,68 TL
(Memur aylık katsayısı artış oranında dönemsel olarak artmaktadır.)
Ödemeler tek seferliktir.
BARINMA – GIDAGıda Yardımları 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde  olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır.18 yaş üstü aile bireyi3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler TC Kimlik Kartıİhtiyaca göre belirlenmektedir.Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ve ihtiyaç olması halinde yıl boyunca yardım yapılabilmektedir.
BARINMA – GIDAAşevleri İşsizliğin ve yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilen yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) belirlenen kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından aşevi hizmeti verilmektedir. 18 yaş üstü aile bireyi (Aşevi hizmetinin bulunduğu il/ilçelerde)3294 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) belirlenen kişilerTC Kimlik KartıSıcak yemek şeklinde verilmektedir.Günlük olarak sıcak yemek hizmeti sunulmaktadır.
BARINMA – GIDABarınma Yardımları Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.18 yaş üstü aile bireyiHane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul  olma gibi özel şartlardan herhangi birine  haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin  ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma TC Kimlik Kartıİhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında  75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL’ye kadar destek verilir.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
BARINMA – GIDASosyal Konut Projesi Sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Toplu Konut İdaresi aracılığıyla ev yapımını kapsamaktadır.Yeni başvuru alınmamaktadır.Başvuru şartlarını taşıyan hanelerTC Kimlik KartıGeri ödemeli olarak sosyal konut verilirGeri ödemeler 1+1 konutlar için ayda 100 TL; 2+1 konutlar için 130 TL olmak üzere 270 ayda tamamlanmaktadır.
BARINMA – GIDAYakacak Yardımları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.18 yaş üstü aile bireyi3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler TC Kimlik KartıHanelere dağıtılacak kömür miktarı bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.Kış ayları öncesinde, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sevkiyat programına göre teslimatlar gerçekleştirilmektedir.
BARINMA – GIDADoğal Gaz Tüketim Desteği3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç
sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda
oldukları SYD Vakıflarınca belirlenen haneler. 
e-Devlet Kapısı üzerinden hanede kayıtlı mesken türü doğal gaz
aboneliğine sahip kişiler başvurabilmektedir.
e-Devlet Kapısı üzerinden
destek programına başvuruda bulunan Türk Vatandaşlarından
doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet eden ve e-Devlet
başvuru sürecinde seçtiği, kullanımda olan mesken türünde
hanesinde kayıtlı ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz
aboneliği bulunan kişilerden ön eleme kriterlerini geçen ve SYD
Vakıflarınca hak sahipliği kararı verilen kişiler.
T.C. Kimlik Kartı
Hanesine kayıtlı mesken türü aboneliğe haiz doğal gaz faturası/ön
ödemeli sayaç kartı
Tutarlar bölgenin iklim koşullarına göre ısıl harita temel
alınarak hazırlanan liste kapsamında hane başı 2022 yılı için
yıllık 900 TL ila 2.500 TL arasında değişkenlik göstermektedir.
Isıl harita baz alınarak belirlenen tutarlar iki dönemde gerçekleştirilmektedir.
BARINMA – GIDAElektrik Tüketim Desteği3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneler.Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmeleri yeterlidir.3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerTC Kimlik Kartı
Mesken Tipi Elektrik Faturası
01.01.2022 tarihinden itibaren 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,
3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,
4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı tutarınca nakdi destek sağlanır.
Ödemeler aylık yapılmaktadır.
BARINMA – GIDASosyal Uyum Yardımı (SUY)Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Türkiye Kızılay Derneği ve  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır. Hane bireyiGeçici Barınma Merkezleri dışında ikamet eden; muhtaçlık ve demografik kriterlerden en az birine uyma şartlarını sağlayan, 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip Geçici Koruma  Statüsü, Uluslararası Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma başvuru sahipleri ve İnsani İkamet İzni bulunan yabancıları kapsar.Kimlik Kartı (99 ile başlayan)230 TLÖdemeler aylık yapılmaktadır.
EĞİTİMŞartlı Eğitim Yardımları Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç
sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve
okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla
devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır.
18 yaş üstü aile bireyiİlk ve orta öğretim çağında çocuğu bulunan ailelerTC Kimlik Kartıİlköğretim erkek öğrenci aylık 90 TL, kız öğrenci aylık 100 TL
Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 130 TL, kız öğrenci aylık 150 TL
Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
EĞİTİMYabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY)Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye Kızılay Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır. Hane bireyiGeçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, ihtiyaç sahibi, okulun açık olduğu dönemlerde 1 ayda 4 günden fazla (%80) devamsızlık yapmayan, Milli Eğitim Bakanlığı’nda ve geçici eğitim merkezlerinde okuyan Suriyeliler ve diğer tüm yabancı çocuklarKimlik Kartı (99 ile başlayan)Ana sınıfı ile 8. sınıflar arası öğrenciler için;
 Kız öğrencilere aylık 100 TL
 Erkek öğrencilere aylık 90 TL

9. ile 12. sınıflar arası öğrenciler için;
 Kız öğrencilere aylık 150 TL
 Erkek öğrencilere aylık 130 TL
Ödemeler 2 ayda bir yapılmaktadır.
EĞİTİMEğitim Materyali YardımıHer eğitim-öğretim yılı başında ve yıl boyunca 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından kırtasiye, önlük, çanta vb. temel okul ihtiyaçları karşılanmaktadır.18 yaş üstü aile bireyi3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler TC Kimlik KartıSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenerek Vakıf mali imkanları ile yapılabilmektedir.Her eğitim-öğretim dönemi başında ve ihtiyaç duyulan zamanlarda yardım teslimatı yapılmaktadır.
EĞİTİMÖğrenci Barınma-Taşıma-Yemek YardımıMEB’in taşımalı eğitim sistemi dışında kalan 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarına yönelik yardımlar yapılmaktadır.18 yaş üstü aile bireyi3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler TC Kimlik KartıSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.Her iki eğitim-öğretim döneminde her gün karşılanmaktadır.
EĞİTİMYurt Yapımı Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yurt ihtiyacı bulunan yerlerde 100, 200 ve 300 kapasiteli yurtlar yapılmaktadır.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıİhtiyaç sahibi öğrencilerOnline Proje DokümanıSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti kararı ve proje dokümanına göre Bakanlıkca belirlenmektedir.Projeye göre hak ediş raporlarına göre aşamalı olarak ödenmektedir.
EĞİTİMYükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik YardımlarYurt içindeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Türk öğrencilere temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vakıf imkânları ve/veya Vakfa şartlı yapılan bağış kaynağı kullanılarak düzenlilik arz etmeyen ayni/nakdi yardımlar yapılmaktadır.18 yaş üstü öğrenci ya da aile bireyi3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler TC Kimlik KartıSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenerek Vakıf mali imkanları ile yapılabilmektedir.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
EĞİTİMMuhtelif Eğitim YardımlarıSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından ilk ve ortaöğretim okullarına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan öğrencilerin ortaöğretim ve yükseköğrenim sınavlarına hazırlık materyallerinin sağlanabilmesi gibi diğer eğitim ihtiyaçlarına yönelik destekler verilmektedir.18 yaş üstü aile bireyi3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler TC Kimlik Kartıİhtiyaca göre belirlenmektedir.Her eğitim-öğretim dönemi başında ve ihtiyaç duyulan zamanlarda yardım yapılmaktadır.
EĞİTİMAna Okulu/Ana Sınıfı Yardımı3294 Sayılı Kanuna göre sosyal yardım yararlanıcısı olan hanelerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi Anaokuluna/Anasınıfına devam eden  3-5 yaş aralığındaki  çocuklarını3294 Sayılı Kanuna göre sosyal yardım yararlanıcısı olan hanelerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi Anaokuluna/Anasınıfına devam eden  3-5 yaş aralığındaki  çocukların velileri.
MEB’e bağlı resmi Anaokuluna/Anasınıfın kayıt için müracaat edilir. SYD Vakıflarına  her hangi bir müracaat yapılmaz.
Sosyal yardım yararlanıcılarından, çocuğunu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi Anaokuluna/Anasınıfına kaydettirirken son bir yıl içerisinde sosyal yardımlardan yararlanmış olanlar(Pandemi, doğal afet vb. yardımlar hariç)TC Kimlik KartıVelilerin ödemekle mükellef oldukları giderleri Bakanlığımızca doğrudan MEB’e ödenir. Velilere her hangi bir ödeme yapılmaz.Bakanlığımızca MEB’nın hesabına üçer aylık dilimler halinde aktarılır.
ENGELLİ – YAŞLIYaşlı AylığıSosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.833,45-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.65 yaş üstü kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili65 yaş üstü vatandaşlarTC Kimlik Kartı01.07..2022-31.12.2022 dönemi için  1.536,70-TLÖdemeler aylık yapılmaktadır.
ENGELLİ – YAŞLIEngelli Aylığı Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.833,45-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.18 yaş üstü engelli kişiler  ile bu kişilerin vasi veya vekili %40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlarTC Kimlik Kartı
Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.)
01.07.2022-31.12.2022 dönemi için;
%40-%69 arası engelli aylığı 1.226,69-TL,
%70 ve üzeri engelli aylığı  1.840,04-TL
Ödemeler aylık yapılmaktadır.
ENGELLİ – YAŞLIEngelli Yakını Aylığı Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.833,45-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.18 yaşından küçük engellilerin yakınları (veli,vasi)18 yaşından küçük özel gereksinim düzeyi en az hafif düzeyde olan veya %40 ve üzeri oranda engelli olan yakını bulunan kişilerTC Kimlik Kartı
Sağlık Kurulu Raporu
(20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.)
01.07.2022-31.12.2022 dönemi için 1.226,69-TLÖdemeler aylık yapılmaktadır.
ENGELLİ – YAŞLIYaşlı ve Engelli Bakım Projeleri (Vefa Projeleri)Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın; ev temizliği ve kişisel bakımları gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik geliştirilmiş sosyal hizmet projesidir. İhtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlarımız ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız ikamet ettikleri evlerinde proje kapsamındaki hizmetlerden faydalandırılmaktadır.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları65 yaş üstü vatandaşlar – Engelli VatandaşlarOnline Proje DokümanıProjeye yönelik ilke kararları çerçevesince belirlenmektedir.Ödemeler bir takvim yılı içerisinde azami 4 dilim halinde yapılmaktadır.
ENGELLİ – YAŞLIEngelli İhtiyaç Yardımları İhtiyaç sahibi engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülür.18 yaş üstü aile bireyiEngelli vatandaşlarTC Kimlik Kartı
Sağlık Raporu
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.İhtiyaca göre belirlenmektedir.
SAĞLIKGenel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri Sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarHane bireyiSağlık güvencesinden yoksun aile bireyleriTC Kimlik KartıG0 Prim tutarı 258,84 TLKişi adına primi SGK’ya her ay devlet tarafından ödenmektedir.
SAĞLIKŞartlı Sağlık Yardımları (Sağlık ve Gebelik)Sosyal güvencesi olmayan,  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç
sahibi durumunda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri,  anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır.  
18 yaş üstü aile bireyi0-6 yaş arası çocuklar ve hamilelerTC Kimlik KartıGebelik döneminde aylık 200 TL, çocuk için aylık 100 TL,
Doğumun Hastanede yapılması halinde bir seferlik 500 TL,
Şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 300 TL,
Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
SAĞLIKKatılım Payı Ödemeleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsamaktadır.5510 sayılı Kanununun 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerKatılım payı ödemesi yapanlarTC Kimlik KartıKapsamdaki kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik muhteviyatında ödedikleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından söz konusu kişilere ödenen katılım payı toplam tutarı kadarİlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmesi ile kişiye ödeme gerçekleştirilir.
SAĞLIKKronik Hastalık Yardımı Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır. Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişiSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan
Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden hastalık bilgileri alınan kişiler
TC Kimlik Kartı3.336,03 TLÖdemeler aylık yapılmaktadır.
SAĞLIKSilikozis Hastalarına Yapılan Ödemeler Silikozis hastalarına yapılan ödemelerdir. 25.02.2011-25.05.2011 tarih aralığında başvurular alınmıştır. Yeni başvuru alınmamaktadır.Yeni başvuru alınmamaktadır.Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15 oranında kaybedenlerTC Kimlik Kartı
Sağlık Kurulu Raporu
01.07.2022-31.12.2022 dönemi için;
Hafif Silikozis aylığı (%15-%34) 2.650,59-TL
Orta Silikozis aylığı (%35-%54) 3.029,25-TL,
Ağır Silikozis aylığı (%55 ve üzeri) 3.375,44-TL
Ödemeler aylık yapılmaktadır.
SAĞLIKKronik Hastalara Elektrik Tüketim Desteği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından 2828 sayılı Kanun kapsamında Evde Bakım Yardımı almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan 3294 sayılı Kanun kapsamındaki hastaların yaşadığı hanelere Elektrik Tüketim Desteği, Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği verilmesi şeklinde yardımlar yapılmaktadır.Hastanın kendisi, Hastanın sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde Vakıf personeli tarafından da başvuru alınabilir.Evde Bakım Yardımı almayan, 3294 sayılı Kanun kapsamındaki kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olarak hayatını sürdürmek durumunda kalan kişilerTC Kimlik Kartı
Sağlık Raporu
Vakıftan temin edilen Başvuru Formu
Elektrik Tüketim Desteği kapsamında cihazın tüketim düzeyine göre aylık 216,82 TL’ye kadar (150 kWh karşılığı) destek verilmektedir.
Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği  için üst sınır belirlenmemiş olup, Vakıf mali imkanlarınca yapılabilmektedir.
Elektrik Tüketim Desteği ödemeleri aylık, Birikmiş Elektrik Borcu Desteği ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği tek seferlik yapılmaktadır.
SAĞLIKKronik Hastalara Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu DesteğiKronik Hastalara Yönelik Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanan hanelere Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği verilmesi şeklinde yardımlar yapılmaktadır. Hastanın kendisi, hastanın sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde Vakıf personeli tarafından da başvuru alınabilir.Kronik Hastalara Yönelik Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanan hanelerT.C. Kimlik Kartı
Sağlık Raporu
Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği  SYD Vakfı mali imkanlarınca yapılabilmektedir.Birikmiş Elektrik Borcu Desteği ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği tek seferlik yapılmaktadır.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.